Nawigacja

Rozkład dnia

Rada Rodziców

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

630 - 800

 

Przyjście dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dz. wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale n-la

 

 

 

 

800 – 1300 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

 

 

800-845

 

 

Zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 

 

45 min z puli 1godziny

 

845-900

 

Czynności samoobsługowe, higieniczne

 

15min z puli 2godzin

 

900-935

 

Śniadanie, mycie zębów, przygotowanie do zajęć

 

35min z puli 2godzin

 

935-1005

 

Zajęcia wychowawczo edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

0,5 godziny z  puli 1godziny

 

1005-1020

 

 

Zabawy ruchowe

 

 

15min z puli 1godziny

 

 

1020-1050

 

Zajęcia wychowawczo edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

0,5 godziny z  puli 1godziny

 

1050-1150

 

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki

 

1 godzina z  puli 1godziny

 

1150-1200

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

 

 

10min z puli 2godzin

 

 

1200-1220

 

 

Obiad

 

 

20min z puli 2godzin

 

1220-1300

Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem

 

 

40min z puli 2godzin

 

1300-1350

 

1350-1415

 

1415-1430

 

1430-1600

 

 

 

Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym

 

Czynności samoobsługowe, zupa

 

Podwieczorek

 

Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie w Drawnie
    ul. Choszczeńska 47
    73-220 Drawno
  • 957682307

Galeria zdjęć