Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

630 - 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłu własnego lub z niewielkim udziałem nauczyciela, gry i zabawy stolikowe
 

 

 

 

 

800 – 1300 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

 

800-845

 

 

Zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela zabawy – tematyczne, konstrukcyjne.

 

 

45 min z puli 1godziny

 

845-900

 

Czynności samoobsługowe, higieniczne

 

15min z puli 2godzin

 

900-935

 

Śniadanie, mycie zębów, przygotowanie do zajęć

 

35min z puli 2godzin

 

935-1005

 

Zajęcia wychowawczo edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

0,5 godziny z  puli 1godziny

 

1005-1020

 

 

Zabawy ruchowe

 

 

15min z puli 1godziny

 

 

1020-1050

 

Zajęcia wychowawczo edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

0,5 godziny z  puli 1godziny

 

1050-1150

 

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

 

1 godzina z  puli 1godziny

 

1150-1200

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

 

 

10min z puli 2godzin

 

 

1200-1220

 

 

Obiad

 

 

20min z puli 2godzin

 

1220-1300

Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, Wyrównywanie szans z dziećmi potrzebującymi wsparcia. Zabawy utrwalające poznane w ciągu dnia treści programowe

 

 

40min z puli 2godzin

1300- 1350 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym  
1350 - 1400 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do zupy.  
1400 - 1410 Zupa  
1410 - 1420 Podwieczorek  
1420 - 1600 Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabwy swobodne wedłyg pomysłu dzieci.  

 

  

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie w Drawnie
    ul. Choszczeńska 47
    73-220 Drawno
  • 957682307

Galeria zdjęć