Kontakt

 • Przedszkole Miejskie w Drawnie
  ul. Choszczeńska 47
  73-220 Drawno
 • 957682307

Aktualności

 • 31.07.2018

                 - Obrazek 1

   

       Kończymy realizację projektu ,, Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu  przedszkolnym ‘’ Projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie w Drawnie.

   

   

           Przedszkole Miejskie w Drawnie  w okresie od wrzesień 2017 do lipiec 2018 realizowało projekt „ Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym. Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Dofinansowanie projektu z UE to 137599,78 . Benificjentem projektu była Gmina Drawno a jego realizatorem Przedszkole Miejskie w Drawnie. Projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie w Drawnie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020 , działanie 8.01 Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej.   Dzięki realizacji projektu w przedszkolu dostosowano istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  oraz poszerzono ofertę edukacyjną specjalistyczną, która umożliwiła dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. W tym celu nauczyciele pracujący w przedszkolu  doskonalili  umiejętności , kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjny

 • 21.06.2018

     Zakończenie roku przedszkolnego - Obrazek 1       Zakończenie roku przedszkolnego - Obrazek 2        Zakończenie roku przedszkolnego - Obrazek 3

  21 czerwca 2018 r. odbyła się w sali kina "WEDEL" uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków.

  Najważniejszym punktem uroczystości był występ 6-latków. Starszaki dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Następnie wystąpiły dzieci z grypy 5-latków. Zaśpiewały piosenkę, wierszykiem pożegnały starszych kolegów kończących przedszkole. Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działanie na rzecz placówki i udzielali się bezintersownie. Rodzice w podziękowaniu otrzymali piękne kubeczki. Po występach dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody.

 • 30.05.2018

    Wizyta dzieci w Straży Pożarnej - Obrazek 1     Wizyta dzieci w Straży Pożarnej - Obrazek 2   Wizyta dzieci w Straży Pożarnej - Obrazek 3

                                                                                                                                                                       galeria      

 •  

        6 latki w Szczecinie - Obrazek 1     6 latki w Szczecinie - Obrazek 2     6 latki w Szczecinie - Obrazek 3

  Wycieczka została zorganizowana z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka i kończącego się 4-letniego pobytu dzieci w przedszkolu. W wycieczce wzięły udział wszystkie dzieci z gr.Motylki wraz z wych. E. Witkowską oraz rodzice, którzy tego dnia mogli poświęcić swój czas. Najpierw pojechaliśmy do JUMP- Park Trampolin , gdzie dzieci spędziły godzinę na skokach i różnych zabawach w basenach z piankami, potem posiłek w McDonaldzie i zwiedzanie Muzeum Transportu i Komunikacji. Muzeum pozwoliło nam poznać w bezpośredni sposób różne środki komunikacji -tramwaje, autobusy, różne samochody   : policyjne, strażackie, karetki pogotowia..motory, rowery i inne- czasem  bardzo dziwne pojazdy. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę p.Sylwii Dziemianko, która ułatwiła organizację wycieczki .

 • 04.06.2018

           Dzień dziecka w przedszkolu - Obrazek 1        Dzień dziecka w przedszkolu - Obrazek 2         Dzień dziecka w przedszkolu - Obrazek 3

                                                                                                                                                                                           galeria

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie w Drawnie
  ul. Choszczeńska 47
  73-220 Drawno
 • 957682307

Galeria zdjęć